پیام مدیریت : به کوروش چت | چت کوروش | بارش چت | چت بارش | شمال چت خوش آمدید

خوش آمدید به کوروش چت | چت کوروش | بارش چت | چت بارش | شمال چت امیدوارم با ما لحظات خوبی داشتیه باشید با تشکر از مدیریت چت روم